Darowizny2023-09-12T19:13:48+02:00
Stypendia

Szkoła Ekonomiczna to niezastąpiona okazja opanowania podstaw ekonomii.

Najlepszym kandydatom chcemy zapewnić bezpłatny udział. Jest to możliwe dzięki programowi stypendialnemu.
Ufunduj stypendium i pomóż nam wykształcić nowe pokolenie ekonomistów!

Koszt uczestnictwa jednej osoby w Szkole to około 1900 zł.

Przekaż darowiznę 

Wypełnij formularz i wesprzyj organizację Szkoły za pomocą szybkich i bezpiecznych płatności DotPay.
Każda wpłata to wkład w fundowanie stypendiów!

20 zł
50 zł
100 zł
350 zł
950 zł

Zebrano już:
21 %
Ufundowanych stypendiów: 7 z 35

Administratorem Państwa danych przetwarzanych jest Fundacja Instytut Misesa. Pokaż pełną treść zgody.

Stypendia

Szkoła Ekonomiczna to niezastąpiona okazja opanowania podstaw ekonomii.

Najlepszym kandydatom chcemy zapewnić bezpłatny udział. Jest to możliwe dzięki programowi stypendialnemu.
Ufunduj stypendium i pomóż nam wykształcić nowe pokolenie ekonomistów!

Koszt uczestnictwa jednej osoby w Szkole to około 1700 zł.

Przekaż darowiznę 

Wypełnij formularz i wesprzyj organizację Szkoły za pomocą szybkich i bezpiecznych płatności DotPay.
Każda wpłata to wkład w fundowanie stypendiów!

20 zł
50 zł
150 zł
350 zł
950 zł

Zebrano już:
21 %
Ufundowanych stypendiów: 7 z 35

Administratorem Państwa danych przetwarzanych jest Fundacja Instytut Misesa. Pokaż pełną treść zgody.

Progi wsparcia:
  • 50 zł – podziękowanie e-mailem.
  • 150 zł – ekonomiczna pocztówka z Falent.
  • 450 zł – wpis na listę mecenasów Szkoły.
  • 950 zł – wideopodziękowanie oraz wybrana książka Instytutu z pamiątkowym wpisem wykładowców SE 2022.
  • 1 900 zł – osobiste podziękowanie listem od jednego z uczestników Szkoły Ekonomicznej.

Każdy kolejny próg zawiera nagrody z poprzednich.

Darowizny można przekazywać również:

Bezpośrednio na konto

Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa
Pl. Strzelecki 20
50-224 Wrocław
VWBank direct: 19 2130 0004 2001 0253 7975 0001

W walucie euro:
Bank Zachodni WBK S.A.
IBAN: PL 97 1090 2516 0000 0001 3536 6630
Kod SWIFT/BIC: WBKPPLPP

Z kont zagranicznych w innych walutach:
Bank Zachodni WBK S.A.
IBAN: PL 35 1500 1777 1217 7010 9404 0000
SWIFT/BIC: WBKPPLPP

Przez system Pay-Pal:

Przekazując cyfrową walutę Bitcoin

Nr naszego portfela: 1HYBeWsKrzgiQ5ttLwADEfwARBswxUuZ9h

Kod QR:

Regulamin przyjmowania darowizn

1) Każdą wpłatę potwierdzamy drogą e-mailową lub inną wskazaną przez darczyńcę.
2) W tytule wpłaty można wskazać konkretny projekt, na jaki ma zostać przeznaczona darowizna. Fundacja dołoży wszelkich starań, by otrzymane środki zostały spożytkowane na wskazany przez darczyńcę projekt.
3) Oferujemy darczyńcom udział w prestiżowym programie dla mecenasów.
4) Każdy darczyńca, o ile nie zastrzeże anonimowości, jest wpisany do księgi Mecenasów i Darczyńców Instytutu oraz wymieniany w regularnych podziękowaniach na naszym fanpage’u na portalu facebook.
5) Darowizny na rzecz Fundacji o wartości nie przekraczającej 6% dochodu od osób fizycznych lub 10% od dochodu osób prawnych podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania w danym roku podatkowym.
6) Fundacja zastrzega sobie prawo do zwrócenia darowizny, jeśli jej przyjęcie mogłoby zaszkodzić dobremu imieniu Fundacji.

Więcej informacji na temat wsparcia Instytutu Ludwiga von Misesa udziela: Karol Szczerbiński karol.szczerbinski@mises.pl

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy!

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Fundację Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa z siedzibą we Wrocławiu (50-224), przy pl. Strzeleckim 20 (administrator danych – dalej jako „Fundacja”), w następujących celach: a) w celu zarejestrowania wpłaty i wykonania zamówienia, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją w związku z ich celami statutowymi, w szczególności poprzez przesyłanie bezpłatnych materiałów oraz informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Fundacji. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Fundację, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe zarejestrowanie wpłaty i wykonanie zamówienia. Fundacja jest odpowiedzialna wobec Państwa za umożliwienie wykonywania Państwa praw. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Fundacji, przy pl. Strzeleckim 20, 50-224 Wrocław, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Fundacji usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Fundację bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Ponadto informujemy, iż w przypadku fakultatywnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, Państwa dane są przetwarzane przez Fundację w celu przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną, takich jak oferty kupna i sprzedaży usług lub towarów, promocje, obniżki cen. W zakresie przetwarzania tych danych zachowują Państwo wszystkie wymienione wyżej prawa.