Harmonogram2023-09-21T12:02:26+02:00
Harmonogram

Dzień I, środa 20 września 2023 r.

15:00-18:00 Rejestracja

18:00–19:15 Obiadokolacja

19:30–19:40 Powitanie

19:40-20:35 Teoria wartości i ceny: dr Jakub Bożydar Wiśniewski

Dzień II, czwartek 21 września 2023 r.

09:00-09:45 Śniadanie

9:50-11:00 Seminarium zaawansowane: Teoria stopy procentowej (dr Mateusz
Benedyk)

10:00-10:55 Metodologia ekonomii: Dawid Megger

11:00-11:55 Podstawy teorii pieniądza: dr Łukasz Jasiński

11:55-12:15 Przerwa

12:15-13:10 Systemy monetarne: Joanna Turowska

12:15-13:25 Seminarium zaawansowane: Rola menedżerów w firmie (dr Jakub Bożydar Wiśniewski)

13:30-14:30 Obiad

15:00-15:55 Przedsiębiorczość i konkurencja: dr Łukasz Jasiński

16:00-16:55 Kalkulacja ekonomiczna: dr hab. Mateusz Machaj

16:00-17:10 Seminarium zaawansowane: Prawo Saya, zagregowany popyt, kryzysy (Przemysław Rapka)

16:55-17:15 Przerwa

17:15-18:15 Seminarium podstawowe: Model socjalizmu Langego (3 grupy: dr hab.
Mateusz Machaj, dr Jakub Bożydar Wiśniewski, Bonawentura Lach)

18:15-19:15 Kolacja

Dzień III, piątek 22 września 2023 r.

09:00-09:45 Śniadanie

10:00-10:55 Stopa procentowa i kapitał: Przemysław Rapka

11:00-11:55 Firma i produkcja: Przemysław Rapka

11:55-12:15 Przerwa

12:15-13:25 Seminarium zaawansowane: Kryzys i reforma opieki społecznej (dr Łukasz Jasiński)

12:15-13:10 Rozwój gospodarczy: Dawid Megger

13:30-14:30 Obiad

15:00-15:55 Teoria cyklu koniunkturalnego: Joanna Turowska

16:00-16:55 Interwencjonizm: dr Jakub Bożydar Wiśniewski

16:00-17:10 Seminarium zaawansowane: Metody formalne w austriackiej ekonomii (Dawid Megger)

16:55-17:15 Przerwa

17:15-18:15 Panel dyskusyjny

18:15-19:15 Kolacja

Dzień IV, sobota 23 września 2023 r.

09:00-09:45 Śniadanie

10:00-10:55 Ekonomia budżetu państwa: dr Mateusz Benedyk

11:00-11:55 Ilościowa teoria pieniądza a współczesna makroekonomia: dr hab. Mateusz Machaj

11:00-12:10 Seminarium zaawansowane: Targetowanie nominalnego PKB w polityce pieniężnej (Joanna Turowska)

11:55-12:15 Przerwa

12:15-13:10 Seminarium podstawowe: Bank centralny a stopy procentowe (dr Łukasz Jasiński, Przemysław Rapka, Bonawentura Lach)

13:30-14:30 Obiad

14:45:15:40 Ekonomia zmiany klimatycznej: dr Mateusz Benedyk

15:45-16:40 Mikroekonomia neoklasyczna a austriacka: dr hab. Mateusz Machaj

16:55-18:15 Egzamin: I etap

18:15-19:15 Kolacja

19:15-20:15 Egzamin – finał

20:45-21:15 Ogłoszenie wyników egzaminu, rozdanie certyfikatów uczestnictwa

Dzień V, niedziela, 24 września 2023 r.

08:30-10:00 Śniadanie